Gå till huvudinnehåll

2021-02-10 | 08:00 (CET)

Castellum avyttrar ytterligare 53 fastigheter till Blackstone för 4,8 miljarder kronor

Regulatoriskt

Castellum har ingått ett avtal med fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone om att avyttra ytterligare 53 fastigheter till en nettolikvid om 4,8 mdkr efter avdrag för upplupen skatt och omkostnader om 0,2 mdkr. Det överenskomna fastighetsvärdet innebär en premie om 27 % över värderingen Q3 2020 och 15 % över värderingen Q4 2020. Frånträde sker den 3 maj. Tillgångarna kommer ingå i Blackstones pan-europeiska last mile-plattform, Mileway.

"Genom denna affär fortsätter Castellum sin strategiska portföljförflyttning via försäljning av ett färdigutvecklat bestånd för att kunna växa på de främsta tillväxtpositionerna och utveckla det mest moderna och flexibla logistik/lager-erbjudandet i Norden. Försäljningen visar än en gång den värdeutveckling som skett i vår logistikportfölj. Vi har nu en hög portföljomsättning som möjliggör strategiska förflyttningar och ser en fortsatt hög aktivitet under året ", säger Henrik Saxborn, vd Castellum.

Castellum har länge varit en av Nordens största aktörer inom lager/logistik och bibehåller även efter denna försäljning positionen som en av Nordens främsta i segmentet. Kvar i portföljen finns logistik/lager till ett värde av 11 mdkr, samt en utvecklingsbar yta på ca 1,2 miljoner kvm att bebygga med nya, moderna och flexibla erbjudanden för logistik/lagersegmentet.

Drygt 10 mdkr ska investeras i nyutveckling av lager/logistik de kommande åren i de mest attraktiva lägena; Säve i Göteborg, Brunna 30 min från Stockholm och placeringar i södra Sverige.

"Detta sammantaget kommer positionera oss, inte bara som den största, utan också den mest flexibla och mest moderna logistikaktören i Norden", säger Henrik Saxborn.

Affären i sammandrag:
Castellum avyttrar 53 fastigheter

Försäljningspris: 4,8 mdkr efter avdrag för upplupen skatt om cirka 0,2 mdkr
Hyresvärde: 300 mkr
Ekonomisk uthyrningsgrad: 94 %
Uthyrningsbar area: 350 000 kvadratmeter
Fastigheter: Hantverkaren 2, Kumla Hage 13, Kumla Hage 3, Saltmossen 3, Segersby 1 i Botkyrka kommun. Backa 26:3, Backa 27:2, Backa 94:1, Kärra 37:4, Kärra 74:2, Kärra 74:3, Kärra 75:3 i Göteborg kommun. Fanan 39, Fanan 43, Fanan 47, Flaggan 1, Fogden 4, Karossen 3, Kartongen 3, Valsen 2 i Halmstad kommun. Grusbädden 3, Grusplanen 3, Topasen 1, Värjan 3 i Helsingborg kommun. Kranbilen 2 i Huddinge kommun. Flahult 21:3, Flahult 21:5 i Jönköping kommun. Kvartsen 2, Lerstenen 1, Lerstenen 2 i Lund kommun. Benkammen 6, Bjurö 12, Dubbelknappen 17, Finngrundet 1, Kalkgrundet 5, Långdansen 1, Ringspännet 1 i Malmö kommun. Stensätra 7 i Stockholm kommun. Årsta 38:1, Årsta 72:3 i Uppsala kommun. Bleckslagaren 1, Bleckslagaren 7, Bleckslagaren 8, Chauffören 2, Chauffören 3, Distributören 7, Däcket 1, Elektrikern 3, Järnmalmen 1, Kontrollanten 9, Speditören 8, Ånsta 20:148 i Örebro kommun

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 0706-94 74 50
Kristina Sawjani, transaktionschef Castellum AB, 070-527 59 60

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl.08.00 CET.

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns på 17 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 210210 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden