Gå till huvudinnehåll

2020-11-25 | 08:55 (CET)

Castellum bekräftar att diskussioner om ett potentiellt samgående med Entra har avslutats

Regulatoriskt

Efter spekulationer i marknaden bekräftar Castellum AB (publ) att bolaget har varit i diskussioner med Entra ASA rörande ett potentiellt samgående mellan bolagen, i vilka Entra värderades till en premie mot nuvarande bud. Trots att diskussionerna var långt gångna ledde de inte till någon slutlig överenskommelse avseende en transaktion. Diskussionerna har därför avbrutits.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2020 kl. 8.45 CET.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum Aktiebolag (publ), 0706-94 74 50

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om ­4,3 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  
En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden