Gå till huvudinnehåll

2020-02-10 | 08:00 (CET)

Castellum bygger ny kontorsfastighet i Västerås

Castellum byggnation Kopparlunden 4 5 Västerås 2
Castellum planerar att uppföra en kontorsbyggnad om totalt 5 800 kvm och fem våningsplan i det attraktiva området Kopparlunden med direkt anslutning till de centrala delarna av Västerås. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 195 Mkr och byggstart planeras ske under kvartal 1, 2020. Den största hyresgästen blir Försäkringskassan som tecknat ett 6-årigt hyresavtal.

"Investeringen vi planerar i Västerås går i linje med vår strategi att utöka fastighetsportföljen med moderna kontor för företag såväl som för myndigheter och verk.  Fastigheten kommer att byggas i ett attraktivt område under expansion. Med den bakgrunden ser vi detta som en mycket god investering", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.  

Försäkringskassan är ny hyresgäst till Castellum i Västerås. Omkring 350 av myndighetens medarbetare kommer att arbeta i det nya kontoret som har en tydlig miljöprofil, vilket är av vikt för den blivande hyresgästen. Kontorsfastigheten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket innebär högsta krav på hållbarhet. På taket planeras det även för solceller och ett utegym.

Castellum äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i området Kopparlunden som är ett av Västerås mest dynamiska områden med en inspirerande industrihistorisk miljö. Området är idag utvecklat till Västerås tätaste kontorskluster med moderna kontorslokaler.

Summering projektet:
Castellum uppför byggnation (Koppartorget 4 och 5) i Västerås med direkt access till E18 och de centrala delarna av staden
Investering: Omkring
195 Mkr
Inflyttning: Påbörjad inflyttning kvartal 4, 2021
Hyresvärde: Fullt uthyrd ca 14 Mkr på årsbasis
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad:  Cirka 5 800 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 86% till dagens datum

 

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Norden. Fastigheternas värde uppgår till 95,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,1 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Release (PDF) Castellum byggnation Kopparlunden 4 5 Västerås 2 (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden