Gå till huvudinnehåll

2019-04-05 | 08:00 (CEST)

Castellum delägare i nystartat bolag med fokus på digital access till fastigheter

Niclas Ingestrom
Castellum har tillsammans med ett antal ledande fastighetsbolag och branschorganisationen Fastighetsägarna bildat det gemensamma bolaget Accessy. Fokus för satsningen är att skapa en självständig operatör för utveckling av digitala nycklar.

En del av fastighetsägarens nya verklighet handlar om att hantera flöden av leveranser in i fastigheter samtidigt som hyresgäster idag önskar mer tjänster kopplade till sin arbetsplats. Det kan handla om att få tillgång till arbetsplatser i coworking-miljöer, hyra ett konferensrum för ett möte, få catering servat till möteslokalen eller hyra en elcykel för transport från och till mötet.  

Idag saknas en plattform där fastighetsägare enkelt kan knyta ihop denna kundresa, vilket är anledningen till den gemensamma digitala plattformen Accessy. Förutom Castellum och Fastighetsägarna står även bolagen Akademiska hus, Fabege, Humlegården, Vasakronan samt Fastighetsägarna Stockholms förvaltningsbolag bakom. Målsättningen är att få fler aktörer att ansluta sig så att lösningen kan slå igenom på bred front. 

”Befintliga accesslösningar till fastigheter består idag av låsta system, vilket gör det svårhanterligt och hämmar utvecklingen. Man kan förklara den nya plattformen för digitala nycklar vi nu vill bygga som en motsvarighet till den mobila betalningstjänsten Swish. Digitala nycklar kommer att göra livet lättare både för våra kunder och oss själva som fastighetsägare. Det ger även en bra förutsättning för att kunna skapa nya smarta mobila tjänster för våra kunder”, säger Niclas Ingeström, Chief Digital Officer på Castellum. 

Ökad säkerhet och bekvämlighet
Accessy är en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan fördela access, rättigheter och behörigheter till låsta utrymmen som kontor, mötesrum, lokaler eller lägenheter. Genom lösningen hanteras även tillgängligheten för olika tjänster som logistik, leveranser, larmtjänster, avfallshantering och andra servicetjänster. Förutom en förbättrad funktionalitet ökar också säkerheten eftersom man får bättre kontroll över vem som vistas i fastigheten och när.  

Accessy är också så kallad öppen lösning för låsleverantörers system och fastighetsägares olika applikationer, exempelvis appar. Genom att ett företag eller leverantör uppfyller de krav som ställs på säker nyckelhantering certifieras man och får tillgång till Accessy.  

För ytterligare information kontakta:
Niclas Ingeström, Chief Digital Officer Castellum AB, +46 790 20 20 20

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00 | www.castellum.se 

 

Dokument och filer

Pressmeddelande 190405 (PDF) Niclas Ingestrom (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden