Gå till huvudinnehåll

2019-06-05 | 15:45 (CEST)

Castellum erhåller höjd kreditrating från Moody's

Castellum har idag tilldelats en uppgraderad investment grade med betyget Baa2, stabila utsikter, av det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody’s. Ratingen bygger på bolagets starka fastighetsbestånd och finansiella ställning.

Castellum har per dagens datum en utestående lånevolym om 17,8 miljarder kronor under ett icke säkerställt MTN-program (Medium Term Notes) med ett rambelopp om 20 miljarder kronor. Vidare har Castellum en utestående lånevolym om (motvärde) ca 585 miljoner euro under ett icke säkerställt EMTN-program (Euro Medium Term Notes) med ett rambelopp om 2 miljarder euro.

”Att erhålla höjd kreditrating är mycket värdefullt för Castellum. Det är ett bevis på att det vi gör är rätt både ur ett finansiellt och affärsmässigt perspektiv. Att marknaden har tilltro till oss är en förutsättning för framtida investeringar. Samtidigt ger den förbättrade kreditratingen Castellum än större möjligheter till stark finansiell flexibilitet och breddad investerarbas, nationellt såväl som internationellt”, säger Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör för Castellum.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
Krister Kylås, Treasurychef Castellum AB, 0725-55 55 07 
 
  

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Pressmeddelande 190605 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden