Gå till huvudinnehåll

2018-11-02 | 08:00 (CET)

Castellum etablerar program för upplåning i den europeiska kapitalmarknaden

Castellum AB har etablerat ett låneprogram, Euro Medium Term Notes, och utsett en grupp av banker som emissionsinstitut. Låneprogrammet har ett ram-belopp om 2 000 MEUR, och är avsett för att emittera obligationer i den internationella kapitalmarknaden.

Castellum har i anslutning till detta utsett JP Morgan, Danske Bank, Nordea och Swedbank till att inom kort arrangera ett antal presentationer för investerare och i samband med det även utreda möjligheterna för Castellum att emittera en större obligationsemission i Euromarknaden.

”Vi skaffar oss nu ett värdefullt verktyg i syfte att kunna öka andelen icke säkerställd finansiering, förlänga lånekapitalbindningen och bredda vår investerarbas”, säger Ulrika Danielsson, CFO. 

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 031-60 74 74
Krister Kylås, Treasurychef Castellum AB, 031-60 74 52
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

Dokument och filer

Pressmeddelande 181102 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden