Gå till huvudinnehåll

2021-06-30 | 08:00 (CEST)

Castellum för nya hållbara satsningar i city.

Rendering gestalt b
För två år sedan färdigställdes tillbyggnaden av fastigheten Tullen 18 då Castellum byggde till ca 1 600 kvm kontor och de tidigare häktescellerna gjordes om till effektiv arbetsyta. Nu har fastigheten även blivit miljöinventerad och miljöcertifierad.

Att miljöinventera och certifiera fastigheter är enkelt beskrivet att ta ansvar för en hållbar framtid. Men det innebär mer än så, en miljöcertifierad byggnad värderas högre på marknaden, har lägre energikostnader och är mer attraktiv för allt mer miljömedvetna hyresgäster och dess medarbetare.

Fastigheten Tullen 18 är nu certifierad enligt BREEAM In-Use med betyget Good på building och Very good på Asset Performance. Och miljöinventeringen som genomförts syftar till att identifiera och kartlägga förekomsten av farliga ämnen samt innemiljöaspekter, exempelvis asbest, radon och PCB. Aspekter som förutom skadlig miljöpåverkan kan ha negativ påverkan på såväl människor som vistas i huset och på miljön eller vid ombyggnationer.

- Att miljöcertifiera en fastighet är en stämpel på att det är hållbart för såväl miljön och för de människor som vistas i den. Det gynnar oss som fastighetsägare att kartlägga energiförbrukning och påvisa förbättringspotential och i denna fastighet är det extra roligt att vi klarade Very good på hälsa och välmående, säger Lars Bernhäll, teknisk förvaltare Castellum Växjö. 

Som grädden på moset har även tillbyggnaden fått en uppgradering såväl ut- som invändigt. Huvudentrén mot Västergatan har numera en pigg och uppfräschad fasad samtidigt som armatur i såväl entré som resten av fastigheten är utbytt till LED belysning.
Castellums hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten. Bolaget har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och har som mål att vara helt klimatneutrala år 2030. Castellum är branschledande inom hållbarhet enligt externa hållbarhetsutvärderingar såsom GRESB och Dow Jones Sustainability.

BREEAM från Storbritannien är tillsammans med LEED det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen. BREEAM In-Use används för att sammanställa befintliga data och handlingsplaner för att öka en befintlig byggnads hållbarhet över tid. Detta gör man med hjälp av regelbundna uppföljningar och omcertifieringar.

För ytterligare information kontakta:
Jenny Rungegård, Affärsområdeschef Castellum Växjö, 0470 - 72 77 33
Lars Bernhäll, Teknisk förvaltare Castellum Växjö,  0470 - 72 77 34
 

Om Castellum 
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 96 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.  
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande Castellum för hållbara satsningar i city (PDF) Rendering gestalt b (JPEG) 190329castellum tullen fjl201 (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden