Gå till huvudinnehåll

2021-05-06 | 08:00 (CEST)

Castellum förstärker sin närvaro i Brunna genom två strategiska förvärv

forvarv brunna
Genom förvärv av två fastigheter befäster Castellum sin position i Brunna, ett av Stockholmsområdets mest attraktiva logistikområden. De två fastigheterna, som är fullt uthyrda ett starkt industriföretag, omfattar tillsammans ca 4 00o kvm.

-Vi är glada över att genom förvärvet utöka vår satsning i Brunna, vars utveckling och attraktionskraft vi tror starkt på. Fastigheterna passar bra in i vår lokala portfölj i Brunna, säger Martin Bjöörn, VD på Castellum Region Stockholm-Norr.

I slutet av 2016 förvärvade Castellum ett markområde i norra Storstockholm, idealiskt belägetinvid E18 längs stråket Stockholm-Enköping och med närhet till E4:an, Mälarbanan och Arlanda. Sedan dess har logistikområdet Brunna vuxit snabbt med ständigt nya etableringar. Stora välrenommerade bolag som ICA, Swedish Match, Altia, Zalando och Ramirent finns redan på plats i området där Castellum äger drygt 180 000 kvm bebyggd och byggbar mark, fördelat på sex fastigheter.
Brunna står inför en omfattande utveckling de kommande åren, där Castellum bland annat bidrar genom uppförandet av en tredje fastighet på Mätarvägen 43, med beräknad inflyttning i Q2 2022. Med utmärkta rangerytor, lasthus och markportar är lokalerna anpassade för företag inom lager och logistik med behov av stora ytor.

Affären i korthet:
Castellum förvärvar lättindustrifastigheterna Viby 19:45 respektive 19:48
Förvärvspris: 71 Mkr inkl omkostnader
Säljare: Steelex Group AB
Tillträde: april 2021
Uthyrbar area: ca 4 000 kvm
Årligt hyresvärde: ca 4 Mkr

För mer information vänligen kontakta:
Martin Bjöörn, VD Castellum Region Stockholm-Norr, +46 8 602 33 11

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 96 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

PRM förvärv brunna (PDF) forvarv brunna (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden