Gå till huvudinnehåll

2021-07-03 | 02:30 (CEST)

Castellum förvärvar finska Kielo, med en fastighetsportfölj för 6,5 mdkr

Regulatoriskt

Kielo fastigheter
Castellum förvärvar finsk fastighetsportfölj genom att förvärva Kielo  med 22 högkvalitativa kontorsfastigheter i Finlands mest attraktiva tillväxtcentra och snabbast växande universitetsorter.

”Förvärvet är ett fantastiskt tillskott till vår befintliga nordiska plattform och befäster ytterligare vår position på en av Europas starkaste marknader”, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Portföljen består av 22 moderna och hållbara fastigheter, merparten byggda efter år 2000, med moderna flexibla kontorslokaler och ett brett utbud av tjänster och faciliteter som konferenslokaler och coworkingytor.

Portföljen har en stabil, attraktiv och diversifierad hyresgästsammansättning. Av idag totalt 314 enskilda hyresgäster svarar offentlig sektor, blue-chip och/eller stora företag för 63 % av bruttohyresintäkterna. Största hyresgäster är offentliga institutioner och välkända blue-chip-företag som AFRY, Nokia och Siemens.

Största regionen är Helsinki Metropolitan Area (HMA) som bidrar med mer än 40 % av hyresintäkterna, medan återstående fördelas mellan universitetsstäderna Tammerfors, Åbo, Jyväskylä och Lahti.

Affären i sammandrag: Castellum förvärvar Kielo från Blackstone Tactical Opportunities och Brunswick Real Estate
Förvärvspris: 6,5 mdkr
Tillträdesdag: 7 juli 2021
Hyresvärde: cirka 0,6 mdkr/år
Genomsnittlig kontraktslängd: 3,0 år
Större hyresgäster: AFRY, Nokia och Siemens
Uthyrningsbar area: 237 000 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad: 86 %

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2021 kl. 02:30 CET.

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 96 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se 

Dokument och filer

Release (PDF) Kielo fastigheter (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden