Gå till huvudinnehåll

2020-12-14 | 09:00 (CET)

Castellum förvärvar klassiskt kontorshus i Västerås för 194 Mkr

Castellum Saxborn
Castellum har förvärvat en klassisk kontorsfastighet i hjärtat av Västerås av säljaren Kungsporten. Förvärvspriset uppgår till 194 Mkr. Tillträde sker i morgon den 15 december.

Kontorsfastigheten Manfred 8 i Västerås är ett klassiskt bank-, affärs- och kontorshus i stadens mest centrala gatukorsning. Fastigheten byggdes 1972 för bland annat bank och apotek. Idag är Nordea, Västerås stad, Lantmäterimyndigheten och Arbetsförmedlingen hyresgästerna i det särpräglade huset med sin uttrycksfulla profil."Västerås är en tillväxtstad med stark inflyttning och välmående näringsliv, och vi gläder oss verkligen åt detta förvärv i Västerås absoluta hjärta", konstaterar Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. "Affären bidrar till att vi ytterligare ökar vår närvaro i hela den dynamiska Mälardalsregionen."

Affären i sammandrag:
Castellum förvärvar fastigheten Manfred 8 av Kungsporten
Förvärvspris: 194 Mkr
Tillträdesdag: 15 december 2020
Genomsnittlig kontraktslängd: 2,1 år
Hyresvärde: 16,1 Mkr
Större hyresgäster: Nordea, Västerås stad, Lantmäterimyndigheten, Arbetsförmedlingen
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: 8 690 kvm, 90%

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om ­4,3miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och bygg­bolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  
En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF) Castellum Saxborn (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden