Gå till huvudinnehåll

2020-05-18 | 15:15 (CEST)

Castellum förvärvar kontorsfastighet i centrala Malmö

Castellum har förvärvat en kontorsfastighet i centrala Malmö av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Tillträde sker under kvartal 2, 2020.

Förvärvet omfattar kontorsfastigheten Von Conow 57 på Själbodgatan 6-8 med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 6 800 kvm. Förvärvspriset uppgår till 216 Mkr, inklusive omkostnader. Tilläggsköpeskilling om 15 Mkr utfaller vid eventuellt ytterligare förvärv innan sista september 2020. Befintlig hyresgäst är statliga Domstolsverket som hyr 98% av den uthyrningsbara ytan.

"Vi är glada att få möjlighet att förvärva denna kontorsfastighet i centrala Malmö. Öresundsregionen är viktig för Castellum och våra största investeringar någonsin pågår just nu i Malmö genom två nybyggnationer med Domstolsverket och E.ON som hyresgäster. Förvärvet kompletterar dessa investeringar väldigt bra", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Castellum uppför förnärvarande Domstolsverkets nya fastighet i Nyhamnen och i samband med att de flyttar dit, vilket är beräknat till slutet av 2022, kommer ett utvecklingsarbete av fastigheten Von Conow 57 att påbörjas. Förvärvet innebär även att Castellum kan säkerställa en smidig flytt för Domstolsverket till de nya lokalerna som är under byggnation.

Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.
 

Affären i sammandrag: Castellum förvärvar kontorsfastigheten Von Conow 57 på Själbodgatan 6-8 i Malmö
Säljare: Samhällsbyggnadsbolaget (SBB)
Förvärvspris
: 216 Mkr
Tillträdesdag: kvartal 2, 2020
Hyresvärde: ca 13 Mkr år 2020
Större hyresgäster: Domstolsverket
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad
: ca 6 800 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 100% 
 

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 96,3 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum rankas som det mest jämställda av 600 börsnoterade europeiska bolag av European Women on Boards 2020. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum guldnivå för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök

www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden