Gå till huvudinnehåll

2020-04-08 | 08:15 (CEST)

Castellum förvärvar logistikfastighet i centrala Malmö

ola orsmark
Castellum har förvärvat en logistikfastighet i expansiva Nyhamnen, vilket är ett av Malmös mest attraktiva och expansiva områden med direkt anslutning till citykärnan. Förvärvspriset uppgår till 35 Mkr.

Förvärvet av fastigheten (Havet 5), som är en tomträtt, motsvarar ca 17 000 kvm mark och har en uthyrbar area om ca 6 000 kvm. Castellum planerar att i framtiden nyttja marken för vidare exploatering.

"Nyhamnen är ett mycket spännande område med stor potential. Med den bakgrunden är detta förvärvet strategiskt viktigt för oss. Vi köper en väl fungerande fastighet men skapar även möjlighet till att på lite längre sikt utveckla området vidare", säger Ola Orsmark, region-vd för Öresund på Castellum. 

Utöver den nyförvärvade fastigheten är Castellum även i startgroparna att sätta igång två av sina största byggprojekt någonsin just i Nyhamnen - Domstolsverkets nya domstolslokaler för Malmö tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö samt E.ON:s nya huvudkontor.

Affären i sammandrag: Castellum förvärvar tomträtt samt logistikfastigheten Havet 5 på Grimsbygatan 4
Förvärvspris: 35 Mkr
Tillträdesdag: Tillträde i anslutning till förvärvet
Genomsnittlig kontraktslängd: 4 år
Hyresvärde: Ca 4 Mkr år 2020
Större hyresgäster: Aldos Åkeri
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: Ca 6 000 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 89%

 

För ytterliagre information kontakta:
Ola Orsmark, region-vd Öresund, Castellum, 0706-47 10 70
Erik Gamner, affärsområdeschef Malmö, Castellum, 0727-23 02 00

 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 95,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum guldnivå för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF) ola orsmark (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden