Gå till huvudinnehåll

2021-01-13 | 08:00 (CET)

Castellum genomför fyra strategiska logistikförvärv i Öresundsregionen

Henrik Saxborn
Castellum Region Öresund har på kort tid genomfört en serie förvärv av logistikfastigheter i Malmö och Helsingborg, till ett sammanlagt förvärvspris om ca 190 Mkr. Det handlar om en fyrklöver av strategiskt intressanta affärer som befäster Castellum som proaktiv aktör inom svensk logistik.

I slutet av december kommunicerade Castellum försäljningen av färdigutvecklad lager och logistik till Blackstone, en affär som inte på något sätt innebär minskat engagemang inom segmentet. De aktuella förvärven i Öresund signalerar fortsatt satsning på ett område som genererar bra kassaflöden. Genom att förvärva dessa fyra fastigheter i bra lägen och med möjlighet till fortsatt expansion stärks Castellums position inom logistik, inte minst i den dynamiska Öresundsregionen.

Med den ökande e-handeln som primus motor fortsätter logistikbranschen att växa i högt tempo. Öresundsregionen med Malmö och Helsingborg i täten upplever en boom kring fastigheter anpassade för den ökande efterfrågan, och Castellum är högst delaktig i regionens dynamiska utveckling.

"Jag är väldigt glad över att vi kan inleda det nya året med dessa strategiska förvärv inom logistik. Vi ser stor potential i samtliga dessa affärer, och betraktar dem som kompletteringsköp med utvecklingsmöjligheter till befintligt bestånd", säger Ola Orsmark, VD för Castellum Region Öresund.

De fyra förvärven i korthet:

Drevet 1, Långeberga i Helsingborg
Helsingborg är ett snabbväxande logistiknav och ett fokusområde där vi ser möjlighet till fortsatt tillväxt. Med ett kommunikationsnära läge utmed E4/E6 genomfördes den 23 november förvärv av mark för lager och logistik, med möjlighet att uppföra två byggnader med totalt cirka 41 000 kvm uthyrningsbar area.

Säljare: SMEBAB Holding Ångermanland AB/Skanska Mark och Exploatering Bygg AB
Tomt: cirka 51 000 kvm
Byggbar LOA: cirka 41 000 kvm
Tillträdesdatum: 25 november 2020
Förvärvspris inklusive omkostnader: ca 28 Mkr

Sälen 4, Nyhamnen, Malmö
Nyhamnen är Malmös stora utvecklingsområde för blandad stadsbebyggelse. Genom förvärvet som sker via bolag och omfattar tomträtten Sälen 4, befäster vi vår närvaro i området där Castellum redan har flera engagemang. Med sitt citynära läge och kunder verksamma inom logistik är detta ett strategiskt betydelsefullt förvärv i ett intressant utvecklingsområde.

Säljare: Fem privatägda mindre bolag
Tomtareal: 5 129 kvm
Total uthyrbar area: 1 889 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad: 100%
Hyresvärde: ca 1 Mkr på årsbasis
Tillträdesdatum: 1 december 2020
Förvärvspris inklusive omkostnader: ca 13 Mkr

Eggegrund 7, Östra hamnen, Malmö
Denna attraktiva logistikfastighet i Östra hamnen förhyrs i sin helhet av Edström Logistics som tillsammans med Castellum planerar att vidareutveckla och expandera sin verksamhet med ytterligare lokaler. Förvärvet sker via bolag och omfattar tomträtten Eggegrund 7.

Säljare: S. Edström Logistics Malmö AB
Tomtareal: 42 432 kvm
Total uthyrbar area: 14 902 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad: 100%
Hyresvärde: ca 7,5 Mkr på årsbasis
Tillträdesdatum: 1 mars 2021
Förvärvspris inklusive omkostnader: ca 115 Mkr

Flintkärnan 5, Fosie, Malmö
Fosieby industriområde i Malmö är en etablerad storhet inom logistik och lager, med verksamhet sedan 1970. Idag är över 300 företag etablerade med arbetsplats för fler än 10 000 personer. För Castellum är Fosie en prioriterad delmarknad för intressanta fastighetsförvärv. I detta fall adderas dessutom flera kundrelationer inom B2B-sektorn i Skanskasfären.

Säljare: Nöddesta Holding AB/Skanska Sverige AB
Tomtareal: 9 949 kvm
Total uthyrbar area: 3 730 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad: 89%
Hyresvärde: ca 3 Mkr på årsbasis
Tillträdesdatum: 18 december 2020
Förvärvspris inklusive omkostnader: 31 Mkr

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, VD Castellum AB, tel 0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, tel 0706-47 12 61

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om ­4,3 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och bygg­bolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF) Henrik Saxborn (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden