Gå till huvudinnehåll

2020-11-17 | 13:00 (CET)

Castellum gör fastighetsaffär med Göteborgs stad som möjliggör framtida stadsutveckling

Bild Mariette Hilmersson
Castellum AB och Göteborgs kommun genomför en fastighetsaffär där Castellum säljer en fastighet till staden i utbyte mot en markanvisning i anslutning till Västlänkens blivande Station Centralen. "Jag ser det som ett typexempel på en win/win, en bra affär för bägge parter. Vi får bidra till stadsutvecklingen i centrum och kan samtidigt hjälpa staden med en viktig pusselbit i södra Göteborg", kommenterar Henrik Saxborn, VD för Castellum AB.

Med anledning av den starka samhällsutvecklingen i Frölunda-Högsbo-Sisjöområdet har kommunen sett över behoven för teknisk försörjning av såväl energi som avfallshantering. Kommunen äger inte någon lämplig bebyggbar mark i anslutning till det aktuella området, men har identifierat den obebyggda fastigheten Kobbegården 152:1 som lämplig för detta ändamål. Fastigheten ägs av Castellum, och kommunen har ett strategiskt intresse av att förvärva den.

Castellum ställde sig positiva till att avyttra fastigheten till Göteborgs kommun i utbyte mot ett annat utvecklingsprojekt. I samband med förhandlingarna har parterna identifierat en byggrätt belägen norr om Nordstan i centrala Göteborg för detta ändamål.

Vid måndagens sammanträde i fastighetsnämnden beslutades att kommunen förvärvar fastigheten Kobbegården 152:1 av Castellum, och att Castellum samtidigt tilldelas markanvisning för en byggrätt om ca 20-30 000 kvm BTA för kontors- och handelsytor och som bl.a. innefattar en av uppgångarna från Västlänkens blivande Station Centralen.

"Ett väldigt glädjande besked som dessutom innebär att vi kan bygga i direkt anslutning till våra nuvarande fastigheter i norra änden av Östra Nordstan", konstaterar Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst.

Den överenskomna köpeskillingen för fastigheten Kobbegården 152:1 uppgår till 23,5 MSEK.

För mer information:

Mariette Hilmersson, VD Castellum Region Väst, tel 031-7440902

Mattias Hedeberg, projektutvecklare Castellum Region Väst, tel 0723-505313

Om Castellum:

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF) Bild Mariette Hilmersson (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden