Gå till huvudinnehåll

2020-08-27 | 15:00 (CEST)

Castellum i internationellt projekt för att minska klimatrisker i fastighetssektorn

Filip Elland
Tack vare bolagets ledande position inom hållbarhet har Castellum blivit inbjudna att medverka i det EU-finansierade projektet Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). CRREM erbjuder fastighetssektorn ett omfattande ramverk med fokus på exponering av koldioxidrisk och potentiella strategier för att minska den risken. 

"Vi är hedrade och glada över att bli utvalda till detta viktiga projekt. Som en av piloterna var vi involverade i den offentliga konsultationsfasen av ramverket. Genom att dela våra erfarenheter och idéer om hur man minskar koldioxidutsläppen i verksamheten med CRREM, kommer Castellum att fortsätta bidra till en ny industristandard", säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum. 

Klimatförändringar hotar ekonomisk tillväxt, fattigdomsminskning, livskvalitet och politisk stabilitet i världen. De kommer också att påverka byggnaders och infrastrukturers kvalitet och värde. Klimatförändringar kan äventyra fastighetsbolagens verksamhet om inga åtgärder vidtas för att förändra fastigheten. Därför är det väsentligt med ett starkare fokus på riskhantering av klimatförändringar. 

Risker och osäkerhetsfaktorer måste förstås på lämpligt sätt och åtgärder måste vidtas för att identifiera tydliga, långsiktiga och trovärdiga incitament i processen att stoppa klimatförändringarna. Strategi och riskhantering måste säkerställa att de individuella ansträngningarna för att minska koldioxid i fastighetsportföljen är tillräckliga för att uppfylla EU:s mål. Annars riskerar fastigheterna att inte uppfylla de framtida marknadsförväntningarna och bli "strandade tillgångar". 

"Att ha Castellum ombord redan i den inledande testfasen ombord var ett stort steg framåt för oss. Många andra institutionella investerare följde och gjorde CRREM till en stor framgång", säger professor Sven Bienert, projektledare för CRREM-konsortiet. 

För mer information, kontakta:

Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB, 031-60 74 26 

Om CRREM

Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) omfattar den kommersiella fastighetssektorn, inklusive detaljhandel, kontor och logistik, samt bostadssektorn i Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet samt 28 länder i Europa. CRREM tillhandahåller fastighetssektorn transparenta, vetenskapligt baserade metoder för att reducera koldioxid i linje med Paris klimatmål för att begränsa den globala temperaturökningen till 2° C, med ambitionen mot 1,5° C. CRREM forskningskonsortium består av fem välkända institutioner, med många års erfarenhet inom forskning om koldioxid, från olika europeiska länder: IIÖ Institute for Real Estate Economics (Österrike), University of Alicante (Spanien), Ulster University (Storbritannien), GRESB (Nederländerna) och Tilburg University TIAS Business School (Nederländerna). 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 97 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  

En värd bortom det förväntade.  www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF) Filip Elland (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden