Gå till huvudinnehåll

2019-02-22 | 08:00 (CET)

Castellum köper kontor i centrala Göteborg

Gullbergsvass 1 2
Castellum har förvärvat kontorsfastigheterna Gullbergsvass 1:2 samt Gullbergsvass 1:12 i centrala Göteborg. Tillträde sker den 1 mars.

Förvärvet omfattar två kontorsfastigheter på Lilla Bommen 5 och 6 med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 16 595 kvm. Förvärvspriset uppgår till 867 Mkr inklusive omkostnader. Kontorslokalerna på Lilla Bommen 5 och 6 ligger intill Castellums befintliga kontorsfastighet på Lilla Bommen 4A-B.

”Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi strävar hela tiden efter att utveckla arbetsplatser i centrala lägen där företag och människor får växa. Vi ser en stark utvecklingspotential i fastigheterna på Lilla Bommen och förvärvet stärker vår position ytterligare i Göteborgs innerstad”, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB.

Lilla Bommen har ett mycket attraktivt och centralt kontorsläge intill älven med närhet till både Nordstan och Centralstationen. I närområdet pågår viktiga infrastrukturåtgärder som binder samman Lilla Bommen med innerstaden och den kraftfulla trafikbarriär som E45 utgör idag grävs ner. Dessutom pågår förberedelser för ett av Västlänkens tre stationslägen här.

”Resultaten av infrastruktursatsningarna som pågår kring Lilla Bommen kommer att göra området än mer attraktivt framöver genom att läget blir mer centralt och tillgängligt”, säger Henrik Saxborn.
Förvärvet finansieras genom egna intjänade medel och outnyttjade kreditfaciliteter.

Affären i sammandrag:

Castellum förvärvar fastigheterna Gullbergsvass 1:2 och Gullbergsvass 1:12
Säljare: Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)Förvärvspris: 867 Mkr inklusive omkostnader
Tillträdesdag: 1 mars 2019
Genomsnittlig återstående kontraktslängd: 2,2 år.
Hyresvärde: ca 43 Mkr.
Större hyresgäster: Manpower, Capio, Cerner
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad
: ca 16 595 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 100%.  
För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00

 

Dokument och filer

201902214859 1 (PDF) Gullbergsvass 1 2 (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden