Gå till huvudinnehåll

2018-11-14 | 08:55 (CET)

Castellum lånar i euromarknaden och strukturerar om swap-portföljen

Castellum har den 13 november tagit upp sitt första internationella obligationslån under det nyligen etablerade EMTN-programmet. Lånet är på 500 MEUR och har en löptid på 5 år. Merparten av lånet har swappats om till svenska kronor.

Vidare har Castellum fortsatt att omförhandla och förlänga befintliga kreditavtal med banker samt genomfört omstrukturering av vissa derivat i form av ränte-swappar, motsvarande ett undervärde om ca 500 Mkr, i syfte att förbättra förutsättningarna för ett stabilt framtida räntenetto.

Sammantaget bedöms ovanstående medföra att Castellums låneportfölj per slutet av november 2018, får en förlängd genomsnittlig kapitalbindning till ca 3,5 år (2,7), med en genomsnittlig räntebindning om ca 2,9 år (2,3), till en genomsnittlig låneränta om ca 2,0% (2,1), jämfört med utgången av Q3-2018.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 031-60 74 74     
Krister Kylås, Treasurychef Castellum AB, 031-60 74 52     
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
    Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
    Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

Dokument och filer

Pressmeddelande 181114 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden