Gå till huvudinnehåll

2022-09-06 | 08:00 (CEST)

Castellum lanserar uppdaterat ramverk för gröna obligationer

2016 gav Castellum ut sin första gröna företagsobligation. Under senare år har efterfrågan på gröna obligationer ökat. Nu lanserar Castellum ett uppdaterat ramverk med än högre hållbarhetskrav.

Castellum anser att hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Som en långsiktig och stor aktör i branschen är det en självklarhet att på olika sätt bidra till utvecklingen av det hållbara samhället.

Finansiering via emission av gröna obligationer, inom ramen för våra MTN- och EMTN-program, är en möjlighet för investerare att kunna bidra med kapital till några av våra mest hållbara projekt och fastigheter. De allmänna villkoren för emitterade gröna obligationer motsvarar de som gäller för övriga obligationer som emitteras under Castellums MTN-och EMTN-program, med den väsentliga skillnaden att likvidbeloppet från gröna obligationer enbart kan allokeras till projekt och tillgångar som är kvalificerade enligt Castellums gröna ramverk.

”Vi ser en tydlig efterfrågan på gröna obligationer och att det över tid ger oss lägre finansieringskostnader. Våra obligationsinvesterare kan med våra högt ställda hållbarhetskrav vara trygga med att de projekt som väljs ut verkligen stöttar omställningen mot ett mer hållbart samhälle”, säger Jens Andersson, finanschef, Castellum AB.

Det uppdaterade ramverket är anpassat till 2021 ICMA Green Bond Principles och till EU:s taxonomi. Castellum har arbetat tillsammans med Handelsbanken för att utveckla ramverket för gröna obligationer. Castellum har anlitat ett analysföretag, Cicero Shades of Green, för en oberoende bedömning av Castellums hållbarhetsarbete och ramverkets ambitionsnivå. Det övergripande utlåtandet är att Castellum har en utmärkt styrning för hållbarhetsarbetet och att ramverket tilldelats ambitionsnivån Medium Green. Ramverket, second opinion och uppdaterat MTN-program finns tillgängliga på Castellums webbplats.
 

För mer information vänligen kontakta:
Jens Andersson, finanschef, Castellum AB, 076-855 67 02

Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum AB, 070-320 63 26
 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 juni 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 185 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden