Gå till huvudinnehåll

2020-01-16 | 15:00 (CET)

Castellum - mest jämställd i Europa

Castellum Saxborn
I dagarna presenterades en ny jämställdhetsundersökning av European Women on Boards där de största europeiska bolagen jämförs. Castellum rankas som det mest jämställda av 600 börsnoterade bolag.

"Vi har jobbat målmedvetet med jämställdhet i hela organisationen och är glada och stolta över resultaten. Nu jobbar vi vidare för att alla yrkeskategorier i organisationen ska ha en jämn könsfördelning. Vi vet att jämställdhet ger bättre resultat och vi blir dessutom mer attraktiva som arbetsgivare", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

EU har satt ett mål om att minst 40% av bolagsstyrelserna ska bestå av kvinnor till 2020 i den privata sektorn, men undersökningen visar att det är en bit kvar för att nå det målet.

I en rapport beskriver European Women on Boards att jämställt ledarskap fortfarande är ett undantag i Europa. Trots mål och all kunskap om de positiva effekterna av jämställdhet leds företag fortfarande av en majoritet män. Kvinnor representerar endast 27% av allt företagsledande i Europa. Detta inkluderar personer i styrelse, verkställande nivå, ledningskommitté eller motsvarande men också alla styrelsekommittéer.

  • Endast 27 företag som omfattas av denna studie har en kvinna som VD, vilket är mindre än 5%
  • Endast 16% av cheferna är kvinnor
  • Kvinnor innehar sällan ordförandeposten i styrelser, endast 7% av styrelserna är kvinnor

"Jämställdhet sker inte av sig själv utan kräver ett medvetet arbete, kunskap och vilja för att uppnå", säger Henrik Saxborn.

Företag från Frankrike, Sverige, Storbritannien och Norge är närmast att uppnå en könsbalanserad styrning enligt rapporten som European Women on Boards presenterade i veckan.

Läs mer om undersökningen här: https://europeanwomenonboards.eu/ewob-gdi-2019/

För ytterligare information kontakta:
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Castellum AB, 0702-06 75 62
 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 92,7 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Release (PDF) Castellum Saxborn (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden