Gå till huvudinnehåll

2018-09-14 | 08:00 (CEST)

Castellum - nordens mest hållbara fastighetsbolag

Logotype
Börsnoterade fastighetsbolaget Castellum fortsätter att uppmärksammas internationellt för sitt hållbarhetsarbete. Behåller platsen som enda nordiska fastighetsbolag i Dow Jones Sustainability Index och är ett av 7 svenska bolag som kvalificerat sig till indexet. Dessutom rankas Castellum som global sektorledare av GRESB och mottar EPRA Gold för bästa hållbarhetsrapportering.

På kort tid har Castellum återigen erhållit internationell uppmärksamhet för sitt hållbarhetsarbete och behåller sin plats som enda nordiska fastighetsbolag i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), där 3 500 noterade bolag i alla branscher över hela världen deltar.

Castellum utses dessutom för tredje året i rad som global sektorledare av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler. Castellum mottar även EPRA Gold, för högsta betyg bland de bästa hållbarhetsrapporteringarna i Europa.

”Hållbarhet är lönsamt för Castellums långsiktiga affär och skapar värde för våra kunder och andra intressenter. Jag är otroligt glad att det arbete och engagemang som läggs ner av våra medarbetare också uppmärksammas internationellt.” säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Castellum har fram till idag miljöcertifierat ca 30 % av fastighetsbeståndet och arbetar aktivt för att nå flera utmanande hållbarhetsmål. Bland annat att vara ett helt jämställt bolag i alla yrkeskategorier och att bli 100 % klimatneutrala till 2030. Hållbarhet har prioriterats inom Castellum ända sedan bolaget bildades, inte minst ur ett socialt perspektiv. Sedan 2012 har Castellum ett program för lärlingar som omfattar fyra procent av de anställda och där tre fjärdedelar anställts efter lärlingstiden.

Castellum har även fullföljt den första WELL-certifieringen i Sverige. Det enda certifieringssystem som tar hänsyn till hälsa och välbefinnande hos de som arbetar i en fastighet.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ingalill Östman, Kommunikationsdirektör Castellum AB, 0703-54 41 27
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 84 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

Dokument och filer

Pressmeddelande 180914 (PDF) Logotype (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden