Gå till huvudinnehåll

2021-06-21 | 21:00 (CEST)

Castellum och Göteborgs Hamn i gemensamt utvecklingsbolag för nytt nordiskt logistiknav

Halvorsäng visionsbild
Castellum har tecknat en avsiktsförklaring med Göteborgs Hamn om att tillsammans utveckla området Halvorsäng till ett av Nordens ledande logistiknav. Samarbetet ska drivas i ett partnerbolag där Castellum och hamnen äger lika delar. Castellum investerar cirka 1 mdkr i affären. -Detta är ett samarbete som både gynnar Göteborgs konkurrenskraft och skapar nya arbetstillfällen i regionen. Vi är stolta över förtroendet från hamnen och hoppas nu på positivt beslut i kommunfullmäktige, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum.

Castellum valdes som hamnens partner i en urvalsprocess där både ekonomi och hållbarhet varit viktiga faktorer. Syftet med partnerbolaget är att gemensamt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter inom Halvorsäng och att därefter äga, förvalta och hyra ut lokalerna. Ett letter of intent har signerats av parterna.

Halvorsäng ligger direkt norr om Skarvikshamnen i ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods som lossats av Göteborgs Hamn, för vidare transport över Skandinavien med lastbil eller tåg. Området uppgår till cirka 270 000 kvm markareal, varav cirka 155 000 kvm BTA. Området ska vara färdigutvecklat inom 4 år, med beräknad projektstart under 2021. Castellums initiala investering för 50% av markvärdet beräknas uppgå till cirka 400-450 Mkr. Därtill beräknar Castellum en investering om ytterligare cirka 550 Mkr.

Kommunstyrelsen i Göteborg godkände hamnens hemställan i förra veckan, och ärendet ska närmast behandlas i fullmäktige i september.

-Det är fortfarande tidigt i processen men vår absoluta intention är att medverka till en framgångsrik utveckling. Med sin direktkoppling till hamnen och de stora trafiklederna har Halvorsäng alla förutsättningar att bli en fantastisk plats för framtidens hållbara logistik, säger Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, tel 0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, tel 0706-47 12 61
Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst, tel 0739-42 09 02

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 96 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande Halvorsäng (PDF) Halvorsäng visionsbild (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden