Gå till huvudinnehåll

2019-02-21 | 08:00 (CET)

Castellum prisas för social hållbarhet

Den hållbara staden Castellum
Castellum är ett av tio svenska företag och det enda svenska fastighetsbolag som inkluderas i prestigefyllda SAM Sustainability Yearbook, där företag som presterar bäst inom hållbarhet varje år presenteras. Årets upplaga av årsboken fäster stor vikt vid det sociala välbefinnandet, något som Castellum aktivt arbetar för att förstärka.

”Vi är mycket stolta över att vårt hållbarhetsarbete inkluderats i SAM Sustainability Yearbook för tredje året i rad och att de omfattande satsningar som vi genomför inom miljö och socialt välbefinnande fortsätter att uppmärksammas internationellt”, säger Filip Elland, Castellums hållbarhetschef.

SAM har granskat cirka 2 700 företag i 60 industrier från hela världen under 2018. De företag som presterar i topp kvalificerar sig till detta prestigefulla index som funnits sedan 1999 i syfte att styra investerare mot mer hållbara investeringar.

Castellum är det första fastighetsbolaget i Norden som valt att certifiera kontor enligt WELL som tar hänsyn till människors hälsa och välbefinnande i byggnader. Castellum äger idag flest miljöcertifierade byggnader av noterade bolag i Sverige och arbetar aktivt för att nå flera utmanande hållbarhetsmål, till exempel att vara ett helt jämställt bolag inom alla yrkeskategorier, att antalet lärlingar ska utgöra minst 4 procent av medarbetarna och att verksamheten ska bli 100 procent klimatneutral till 2030.

”Utmärkelsen är en bekräftelse på vårt systematiska och högkvalitativa hållbarhetsarbete och på att vi dessutom är transparenta och öppna med vårt arbete”, säger Filip Elland.

För ytterligare information kontakta:
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB, 031 60 74 26
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör Castellum AB, 070 206 75 62
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 190221 (PDF) Den hållbara staden Castellum (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden