Gå till huvudinnehåll

2022-12-12 | 08:00 (CET)

Castellum rankas som ett av världens mest hållbara bolag

Rutger Arnhult LOW halvkropp
För sjunde året i rad får Castellum toppbetyg på S&P Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA) och är det enda nordiska fastighetsbolaget som inkluderas i Dow Jones Sustainability Indices, S&P 500 ESG och flera andra tillhörande hållbarhetsindex.

S&P CSA är ett mycket prestigefyllt hållbarhetsbenchmark och är en av världens mest omfattande databaser över börsnoterade företags hållbarhetsarbete och prestationer. Endast tolv svenska bolag finns med i årets ranking och Castellum är återigen det enda nordiska fastighetsbolag på listan över världens mest hållbara bolag.

Syftet med indexet är att styra investerare mot mer hållbara investeringar. I år rapporterade över 7 500 börsnoterade bolag in till utvärderingen och bara de bästa inom respektive bransch kvalificerar in sig i indexet. Andra svenska bolag på listan är till exempel Swedbank, BillerudKorsnäs och Volvo Cars.

”Det är mycket glädjande att vi placerar oss högt i internationella rankingar, men vårt fokus är att framtidssäkra vår egen verksamhet och att fortsätta bidra till den nödvändiga klimatomställningen”, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum AB.

 

För mer information vänligen kontakta:

Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB, 031-60 74 26, filip.elland@castellum.se  
Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum AB, 070-458 24 70

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Release (PDF) Rutger Arnhult LOW halvkropp (JPEG) Filip Elland Castellum 07092022 D4A6364 (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden