Gå till huvudinnehåll

2021-07-08 | 19:00 (CEST)

Castellum säljer fastighetsbeståndet i Jyväskylä till Nyfosa för 2,1 mdkr

Regulatoriskt

Castellum förvärvade nyligen en finsk fastighetsportfölj genom att förvärva bolaget Kielo. Nu avyttras nio fastigheter ur portföljen, lokaliserade i Jyväskylä till Nyfosa för 2,1 mdkr.

”Avyttringen är en geografisk fokusering av den finska portföljen. Vi fortsätter vår tillväxtresa och bygger en än starkare nordisk plattform för hållbara och högkvalitativa fastigheter inom kontor och logistik”, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Avyttringen består av nio kontorsfastigheter och en byggrätt, attraktivt placerade i regionsstaden Jyväskylä. Köparen Nyfosa som är inriktade på regionstäder gör i och med detta sitt andra förvärv på den finska fastighetsmarknaden.

Affären i sammandrag: Castellum säljer del av Kielo-portföljen lokaliserad i Jyväskylä till Nyfosa
Försäljningspris: 2,1 mdkr
Frånträdesdag: 12 juli 2021
Hyresvärde: cirka 0,2 mdkr/år
Genomsnittlig kontraktslängd: 1,4 år
Större hyresgäster: Kesko, Airbus och Jyväskylä Universitet
Uthyrningsbar area: 67 000 kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad: cirka 95 %

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2021 kl. 19.00 CET.

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 96 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden