Gå till huvudinnehåll

2020-06-25 | 14:30 (CEST)

Castellum spikar färdplaner med etappmål för klimatneutralitet 2030

Henrik Saxborn
Som ett av de första fastighetsbolagen i världen har Castellum antagit konkreta färdplaner med tydliga etappmål och åtgärder för att nå fram till noll koldioxidutsläpp senast år 2030. "Nu lägger vi in överväxeln i vårt hållbarhetsarbete. Genom att belysa själva byggandets stora klimatpåverkan kan vi revolutionera ett område som hela branschen försummat i åratal. Det befäster vår särställning inom hållbarhet", säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Castellum har sedan länge en ledarroll inom klimat och hållbarhet bland landets fastighetsbolag. 2017 sattes målet att nå klimatneutralitet till år 2030. Nu har en enig styrelse gett klartecken för att implementera två färdplaner, en för fastighetsförvaltning och en för projektutveckling. Bolaget tar därmed rollen att gå före och driva utvecklingen genom konkret handling. Castellums klimatmål till 2030 är sedan tidigare godkänt av Science Based Target (SBT) initiativet vars syfte är att guida företag över hela världen att definiera koldioxidutsläpp och sätta vetenskapligt korrekta målsättningar för att bromsa den globala uppvärmningen.

Att drastiskt minska alla koldioxidutsläpp under det kommande decenniet är avgörande för att lösa den globala temperaturökningen. Byggsektorn står för hela 39 procent av världens samlade koldioxidutsläpp, och har därmed en nyckelroll för att hantera klimatförändringarna och nå en värld utan koldioxidutsläpp till 2050, vilket är i linje med Parisavtalet. I Sverige står koldioxidutsläppen från nybyggnation, renovering och utveckling av befintliga byggnader för 60 procent av byggsektorns totala utsläpp. Resterande 40 procent kommer från energiförbrukning inom fastighetsförvaltning.

"Sanningen är att branschen stirrat enögt på att minska energianvändning och öka andelen förnybar energi - men samtidigt blundat för den enorma påverkan som sker under själva byggandet. Nu fokuserar vi på fastighetsutveckling och hur vi kan fortsätta att utveckla klimatneutrala fastigheter. Byggsektorns passivitet är vår största utmaning där vi måste lägga allt krut framöver oavsett om det gäller ny- eller ombyggnad", säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Genom att göra detta kommer Castellum att driva innovation i branschen och vara en av de vägledande i den nödvändiga utvecklingen. Under de kommande åren kommer en serie åtgärder att genomföras för att uppnå klimatneutralitet år 2030. De inledande och beslutade två färdplanerna ser i korthet ut så här:

  • Plan 1 avser fastighetsförvaltning. Castellum har redan minskat koldioxidutsläppen från fastighetsförvaltning med 77% sedan 2007. För att uppnå klimatneutrala fastigheter år 2030 krävs bland annat 100 procent förnybar energi, 100 procent fossilfri fordonspark, ökad energieffektivitet, minskad energiförbrukning och endast köldmedier med låg klimatpåverkan.
  • Plan 2 fokuserar på själva byggandet. Övergången till nybyggnad och ombyggnad med nollutsläpp av koldioxid förutsätter omedelbart agerande för att uppnå större medvetenhet, ökad innovation och bättre processer för att beräkna, spåra och kravställa mängden koldioxid. Det krävs även maximalt utnyttjande av befintliga tillgångar, renovering i stället för rivning samt nya cirkulära affärsmodeller som minskar beroendet av koldioxidintensiva råvaror. Inledningsvis kommer Castellum att fokusera på att sätta en ny branschstandard med specifika krav på minskat koldioxidavtryck vid fastighetsutveckling. Som första etappmål kommer Castellum att minska minst 15% av koldioxidutsläppen per kvadratmeter i våra nybyggnadsprojekt.

För ytterligare information kontakta: 
Filip Elland, Hållbarhetschef Castellum, 031- 60 74 26

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031- 60 74 50

Dokument och filer

Release (PDF) Henrik Saxborn (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden