Gå till huvudinnehåll

2020-03-20 | 08:00 (CET)

Castellum står på stabil grund

  Med anledning av rådande situation på börsen har Castellum överhopats av frågor från investerare och aktörer på aktiemarknaden som vi tyvärr, beroende på läget, inte fullt ut haft möjlighet att besvara. Därför vill vi ge denna övergripande faktakommentar till aktiemarknaden. 

 

Aktiemarknadens prissättning av Castellumaktien är för närvarande 151 kr, innebärande i skrivande stund att Castellum nu värderas till ca 77% av långsiktigt substansvärde vid årsskiftet och att direktavkastningen uppgår till 4,3% baserad på den utdelning om 6,50 kr för 2019 som bolagsstämman fattade beslut om igår. Det är uppenbart att denna värdering avspeglar starka farhågor för en mycket svag utveckling för Castellum framöver. Farhågor som inte är specifika för Castellum utan för branschen som helhet. Mot bakgrund av detta finner Castellum det angeläget att påminna om följande. 

Varje kris är unik, men det finns alltid några gemensamma faktorer, där säkerställandet av såväl mänskliga som finansiella resurser är viktigt och att vårda dessa på ett sätt som inte skadar Castellum på lång sikt. Castellum har i skrivande stund starka finansiella muskler med outnyttjade kreditfaciliteter som gott och väl täcker alla förfall under 2020 och en bit in i 2021 samtidigt som utrymme finns för att möta verksamhetens behov. En belåningsgrad om 43%, en räntetäckningsgrad om 500% och en skuldkvot om 10 ger alla uttryck för ett finansiellt starkt bolag.

Castellums kundstruktur har en bra fördelning där en femtedel av intäkterna kommer från statliga myndigheter och verk - en stabil och trygg kundgrupp med längre duration i portföljen. Det är också en kundgrupp som är mindre beroende av konjunkturläge eller kriser. Exponeringen mot de för tillfället mest drabbade branscherna såsom hotell och restaurang är låg. De stora nybyggnadsprojekten i Malmö fortlöper enligt plan där E.ON:s nordiska huvudkontor och Domstolsverket kommer bidra till Castellums nettouthyrning under 2020 om ca 146 Mkr.

Vi är självklart medvetna om att Castellum på något sätt kommer känna av den våg av problem som nu drabbar många företag. Konkurserna i samhället kommer sannolikt att öka och ett antal hyresgäster kan få problem med sin likviditet. I vilken omfattning detta kommer att ske och hur det kan påverka Castellum är för tidigt att kvantifiera. Med en stark balansräkning, finansiella resurser på plats och en dedikerad och handlingskraftig organisation har Castellum goda förutsättningar att stå starkt i denna kris.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi och finansdirektör, Castellum AB (publ), 031-60 74 74
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB (publ), 031-60 74 50

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 95,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum rankas som det mest jämställda av 600 börsnoterade europeiska bolag av European Women on Boards 2020. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Release 20.03 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden