Gå till huvudinnehåll

2020-12-16 | 08:00 (CET)

Castellum stärker sin närvaro i Slakthusområdet med förvärv för 298 Mkr

Sandhagen
Castellum förvärvar tomträtten Sandhagen 9 i Slakthusområdet till ett förvärvspris om 298 Mkr inklusive omkostnader om cirka 2 Mkr. "Slakthusområdet är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden. Genom denna affär ökar vi våra möjligheter bygga och erbjuda kontorsvolym i ett strategiskt utvecklingskluster", säger Henrik Saxborn, VD för Castellum AB.

Tomträtten Sandhagen 9 förvärvas från säljaren Humlegården Fastigheter. Huset är byggt 1989 på adressen Rökerigatan 19 i direkt anslutning till Arenavägen som kommer att utvecklas till ett urbant huvudstråk genom området. Slakthusområdet är ett av Stockholms mest spännande områden där en ny modern stadsdel utvecklas med rätt mix av kontor, bostäder, handel, kultur och företagande. Castellum deltar aktivt till att förverkliga visionen för området; att skapa Stockholms skarpaste stadsdel. Det sker genom att addera fler attraktiva och moderna arbetsplatser att längta till i takt med att området utvecklas.

"Vi vet hur man skapar framgångsrika arbetsplatser som möter dagens krav på tekniska lösningar, samtidigt som miljöerna tar hänsyn till människors behov. Det finns en stor efterfrågan och intresse, med många hyresgäster som vill komma från start. Nu är vi redo att utveckla lokaler som på alla sätt möter den efterfrågan", säger Martin Bjöörn, VD Castellum Region Stockholm-Norr.

Affären i korthet:
Castellum förvärvar tomträtten till kontorsfastigheten Sandhagen 9 av Humlegården Holding III AB
Förvärvspris: 298 inklusive omkostnader om cirka 2 Mkr
Tillträde: Jan 2021
Uthyrbar area (kvm): 5 669
Årligt hyresvärde: ca 16 Mkr
Större hyresgäst: Profina Holding
Ekonomisk uthyrningsgrad: 99%
Genomsnittlig kontraktsduration (år): 1,7

För ytterligare information kontakta:

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om ­4,3miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och bygg­bolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  
En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF) Sandhagen (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden