Gå till huvudinnehåll

2020-03-23 | 08:00 (CET)

Castellum startar byggnationen av E.ONs nordiska huvudkontor - investerar 1,3 miljarder i Malmö

flygvy 14
  Castellum går vidare med planerna att starta nybyggnation av en kontorsbyggnad, där E.ON är huvudsaklig hyresgäst, med en investering om cirka 1,3 miljarder kronor inklusive markförvärv. Bygglovet har nu vunnit laga kraft och byggstarten kommer att ske under andra kvartalet 2020.

 

Castellum uppför ett nytt nordiskt huvudkontor till E.ON för ca 1 500 medarbetare i Nyhamnen nära centralstationen i Malmö. Skanska är den upphandlade entreprenören i projektet.

"I tider av oro, till följd av Corona-viruset, är det extra glädjande att vi kan fortsätta investera i viktiga stadsutvecklingsprojekt som E.ON:s nya huvudkontor är en del av. Detta projekt är Castellums största någonsin och stärker vårt kassaflöde och balansräkning med ett långt avtal och en solid kund. Tillsammans med vårt kommande lika stora projekt, den nya domstolsbyggnaden rakt över gatan, förstärks vår position som långsiktig stadsutvecklare i centrala Malmö", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB.

Den planerade nybyggnationen i Nyhamnen, omfattar ca 27 000 kvm uthyrningsbar yta, varav E.ON hyr ca 24 000 kvm. Byggstarten är planerad till andra kvartalet 2020 och preliminär inflyttning för E.ON är första kvartalet 2023. Hyresavtalet mellan E.ON och Castellum uppgår till 12 år och motsvarar ett årligt hyresvärde om 70 Mkr, vilket kommer rapporteras i nettouthyrningen för 2020. Resterande vakant yta om 3 000 kvm motsvarar en ekonomisk vakansgrad om 9% och för dessa ytor finns pågående diskussioner. Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.

I Nyhamnen planerar Castellum även att utveckla en ny domstolsbyggnad som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Fullt utbyggt kommer området växa till en tät, blandad stadsdel med närmare 13 000 nya arbetsplatser och 6 000 bostäder.

Både E.ON och Castellum vill bygga ett kontorshus som är extraordinärt ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta ska genomsyra projektet i alla aspekter såsom byggproduktion, val av material och energilösningar. Byggnaden kommer att förses med kyla och värme via ectogrid™- en lösning av E.ON för att dela restenergi mellan byggnader. Nybyggnationen kommer att certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivå BREEAM Outstanding, och enligt The Well Building Standard. Den senare med unika krav på människors hälsa och välbefinnande på arbetet.

 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör, 031- 60 74 50

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 031- 60 74 74
 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 95,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum rankas som det mest jämställda av 600 börsnoterade europeiska bolag av European Women on Boards 2020. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum guldnivå för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Release (PDF) flygvy 14 (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden