Gå till huvudinnehåll

2020-05-04 | 08:00 (CEST)

Castellum startar byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad- investerar 1,3 miljarder

Domstolsbyggnad Malmö Henning Larsen Architects Pressbild 180927
Castellum påbörjar byggnationen av Malmös nya domstolsbyggnad i expansiva Nyhamnen i centrala Malmö, vilket blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister. Bygglovet har nu vunnit laga kraft och byggstarten planeras att starta under andra kvartalet 2020.

När bygganden är färdigställd kommer den att bestå av ca 26 500 kvm moderna lokaler varav ca 24 000 kvm kommer att hyras av Domstolsverket och inrymma Malmö Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Castellum avser att finansiera projektet med egna intjänade medel och outnyttjade krediter.

"Det är glädjande att bygglovet trätt i kraft så att vi kan påbörja byggnationen. Vi är stolta att få bygga denna fantastiska fastighet med statliga Domstolsverket som långsiktig hyresgäst. Det är extra roligt att vi samtidigt bygger E.ON:s huvudkontor mitt över gatan. Sammantaget är det investeringar på cirka 2,6 miljarder", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB.

Byggtiden är beräknad till ca 2,5 år och preliminär inflyttning blir under slutet av 2022. Hyresavtalet med Domstolsverket är tecknat på 20 år och börjar löpa vid inflyttningen. Diskussioner förs även med potentiella hyresgäster för de övriga ca 2 500 kvm. Fullt uthyrd bedöms fastigheten generera en årlig hyresintäkt om ca 81 Mkr. Byggnaden kommer certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivån Miljöbyggnad Guld med fokus på bland annat energieffektivitet och materialval. 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB, 031- 60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, Castellum AB, 0706-47 12 61 

 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 96,3 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum rankas som det mest jämställda av 600 börsnoterade europeiska bolag av European Women on Boards 2020. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum guldnivå för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Release (PDF) Domstolsbyggnad Malmö Henning Larsen Architects Pressbild 180927 (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden