Gå till huvudinnehåll

2022-10-06 | 14:30 (CEST)

Castellum tillåter M2 Asset Management AB att genomföra försäljning av aktier under pågående stängd period

Regulatoriskt

Verkställande direktör och styrelseledamot Rutger Arnhult och M2 Asset Management AB ("M2") har till Castellum ingivit en skriftlig förfrågan om tillåtelse att genomföra en omedelbar försäljning av aktier i Castellum som innehas av M2 under den pågående stängda perioden, som löper fram till och med den 20 oktober 2022 då Castellum publicerar sin delårsrapport för perioden januari - september 2022.

Det är Castellums bedömning att omständigheterna som har gett upphov till M2:s behov av försäljningen av aktierna är exceptionella med hänsyn till omständigheternas mycket brådskande, oförutsebara och tvingande natur samt med hänsyn till att M2 inte har haft kontroll över omständigheternas uppkomst. Castellum har vid sin granskning av huruvida omständigheterna som beskrivs i den skriftliga förfrågan är exceptionella beaktat att en försäljning av M2:s aktier i Castellum inte kan avvaktas utan är det enda till buds stående medlet för att uppfylla de finansiella krav som har ställts på M2. Castellum har därför, i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning artikel 19.12, beslutat att tillåta Rutger Arnhult, genom M2, att sälja aktier under den pågående stängda perioden.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelsens ordförande, Castellum AB, 070-553 80 48

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 juni 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 185 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Denna information är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-06 14:30 CET.

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden