Gå till huvudinnehåll

2022-05-19 | 07:00 (CEST)

Castellum utvecklar Sveriges första hyresbilaga för klimatneutralitet

Bild
Castellum har som mål att verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030, men för att nå målet krävs ett fördjupat samarbete med hyresgästerna. Tillsammans med hyresgästen PE Teknik & Arkitektur har Castellum arbetat fram en ny typ av hyresbilaga med syfte att metodiskt mäta och minska gemensamma utsläpp av växthusgaser från lokalen till netto noll.


På bilden från vänster: Christin Carlsson, Amanda Tevell, Sofia Wollmann, Per Kaijser, Tomas Carlsson och Nicklas Westberg. Fotograf: Pavel Koubek.

Den nya hyresbilagan är ett avtal som förbinder hyresvärd och hyresgäst att göra konkreta åtgärder och mäta utfallet för minskade utsläpp.

"Det krävs stora omställningar i fastighetsbranschen för att minska utsläppen av växthusgaser och vi och hyresgästerna är helt beroende av varandra för att nå målet om klimatneutralitet. Med det här samarbetet höjer vi ambitionsnivån på ett sätt som är helt unikt i branschen", säger Filip Elland som är hållbarhetschef på Castellum.

PE Teknik & Arkitektur i Örebro är den första hyresgästen som Castellum tecknar detta tilläggsavtal med. Tillsammans ska parterna gemensamt skapa en färdplan för klimatneutralitet till år 2030. Färdplanen fokuserar på mätbarhet, konkreta åtaganden och omfattar allt ifrån el, värme och kyla, inköp av varor och tjänster, avfallshantering och återvinning till transport och pendling. 

Första åtgärderna är att ta fram faktisk CO2-data och göra utsläppsberäkningar. Samtidigt utreds möjligheten för solceller och synergier för avfallshantering, leverantörstjänster och inköp av elektronik.

”Hyresbilagan för klimatneutralitet utgår ifrån ett vetenskapsbaserat förhållningssätt där fokus ligger på att nå mätbar CO2e-reduktion baserat på faktiska data. För att uppnå detta krävs ett systematiskt arbete och långsiktig samverkan”, säger Amanda Tevell, affärsenhetschef på PE Teknik & Arkitektur och ansvarig för projektet.

Castellum erbjuder redan i dag Gröna hyresavtal, vilket är en bilaga som har tagits fram av Fastighetsägarna. För att reducera utsläppen och bli klimatneutrala krävs dock ett mer omfattande samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst.

"För att nå våra mål måste vi fokusera på att tillsammans med våra kunder göra skillnad och reducera våra utsläpp. Jag ser verkligen fram emot att följa arbetet med PE Teknik & Arkitektur i Örebro, med ambitionen att hitta ett skalbart upplägg som går att sprida till fler kontor och som på allvar gör skillnad för klimatet", säger Per Gawelin, region-vd, Region Mitt.

Under arbetet har Castellum och PE Teknik & Arkitektur utgått från SBTi Net-Zero-Standard principer för klimatneutralitet, vilket innebär ett vetenskapsbaserat förhållningssätt med sikte mot 1,5°C-målet. Standarden fokuserar på reduktion med minst 98 procent av utsläppen, framför kompensation.

Vill du veta mer om Castellums arbete för att ta fram en ny hyresbilaga för klimatneutralitet så hittar du information på www.castellum.se/hyresbilaga-for-klimatneutralitet

För mer information vänligen kontakta:
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB, 0703-20 63 26

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 mars 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 182 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Castellum utvecklar Sveriges första hyresbilaga för klimatneutralitet (PDF) Bild (PNG) B053fc83d11402b8_800x800ar (PNG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden