Gå till huvudinnehåll

2022-09-12 | 08:00 (CEST)

Castellums aktie får grön märkning av Nasdaq

Rutger Arnhult LOW halvkropp
Castellum uppfyller alla villkor för att noteras som en grön aktie på Nasdaq Stockholm och blir nu det första stora fastighetsbolaget i Norden som godkänns och klassificeras som en sådan.

Idag klockan 9.30 ET deltar Castellums vd och koncernchef Rutger Arnhult i en klockringningsceremoni vid Nasdaq Tower i New York för att uppmärksamma den gröna märkningen av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm.

”Det känns väldigt roligt att Castellum får den här märkningen mot bakgrund av hur länge och enträget bolaget jobbat med alla sorters hållbarhetsfrågor. Engagemanget i bolaget är stort och målen är högt ställda. Genom att klassa Castellums aktie som grön synliggör vi för investerarmarknaden att Castellums verksamhet driver på och gör skillnad i vår tids viktigaste utmaning och underlättar för investerare att fatta kloka och hållbara beslut”, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör för Castellum AB. 

”Att Castellum idag uppnått hållbarhetsnivåer som redan ligger en bra bit över ställda krav innebär på intet vis att vi framöver kommer att slå av på takten för att uppnå vårt eget långsiktiga mål om att vara klimatneutrala senast 2030. Det är självklart för Castellum att alltid vara drivande för nya långsiktigt klimatpositiva lösningar även utanför vår egen bransch”, säger Rutger Arnhult.  

Syftet med Nasdaqs gröna märkning, Green Equity Designation, är att ge en ökad synlighet mot investerare som letar efter hållbara investeringar. För att uppfylla kriterierna som grön aktie ska minst 50 procent av omsättningen och 50 procent av investeringarna anses vara grönt och mindre än 5 procent av tillgångarna vara knutna till fossilt bränsle.

Castellum har anlitat analysföretaget Cicero Shade of Green som extern part för granskning i ansökningsprocessen. Cicero redogör för att 60 procent av omsättningen och 62 procent av investeringarna uppfyller kraven för att anses grönt.

”Som ett av de första stora fastighetsbolagen är vi är oerhört stolta att vår aktie nu erhållit Nasdaq Green Equity Designation och därmed klassas som grön. Intresset att investera hållbart har ökat markant de senaste åren och för att nå våra gemensamma globala mål och uppnå en klimatneutral värld kommer gröna investeringar vara helt avgörande framåt”, säger Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB.

För mer information vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, vd Castellum AB, 070-458 24 70

Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum AB, 070-320 63 26
 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 juni 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 185 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF) Rutger Arnhult LOW halvkropp (JPEG) Filip Elland Castellum 07092022 D4A6364 (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden