Gå till huvudinnehåll

2018-08-24 | 08:00 (CEST)

Castellums ambitiösa klimatmål godkänns av Science Based Targets initiativet

Castellums agenda för den hållbara staden32
Castellum har som första fastighetsbolag i norden fått sitt klimatmål godkänt av initiativet Science Based Targets (SBT). Castellums mål är att till 2030 uppnå 100 % klimatneutralitet från verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och de nationella ambitionerna om ett fossilfritt Sverige

Castellums klimatmål har blivit granskat och godkänt av Science Based Targets initiative (SBT), ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN, World Resource Initiative (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBTs syfte är att guida företag över hela världen att definiera koldioxidutsläpp och sätta vetenskapligt korrekta målsättningar i linje med parisavtalets mål om att minska den globala uppvärmningen. 

”Att sätta utmanande klimatmål i linje med Science Based Targets principer utmanar oss att hitta nya och bättre metoder att minska våra utsläpp och är lönsamt för Castellums långsiktiga affär”, säger Castellums VD, Henrik Saxborn.

Castellums strategi för att minska miljöpåverkan fokuseras bland annat på följande områden:

  • Omställning till 100 % förnybar energi
  • Reducering av energianvändningen i våra fastigheter
  • Installation av förnybar produktion av energi på våra fastigheter genom exempelvis solceller och geoenergi
  • Omställning till en fossilfri fordonsflotta till 2020

Från 2007 har Castellums koldioxidutsläpp minskat med 78 % och SBTs godkännande är en viktig del i Castellums ambition att bli klimatneutrala till 2030.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ingalill Östman, Kommunikationsdirektör Castellum AB, 0703-54 41 27
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 84 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

Dokument och filer

Pressmeddelande 180824 (PDF) Castellums agenda för den hållbara staden32 (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden