Gå till huvudinnehåll

2019-02-04 | 15:45 (CET)

Castellums årsredovisning 2018 offentliggjord

Regulatoriskt

Castellums Årsredovisning 2018 finns nu tillgänglig att ladda ner på Castellums hemsida, Investor Relations, Download Center: https://www.castellum.se/investor-relations/download-center/. På webben finns även Castellums digitala årsredovisning som översiktligt summerar 2018 samt verktyget Tailor Made Report där läsaren själv skräddarsyr sitt innehåll.

Tryckt version av årsredovisning finns tillgänglig i slutet av februari 2019. Engelsk språkversion av Årsredovisning 2018 kommer att finnas tillgänglig på hemsidan under vecka 8, 2019.

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2019 kl. 15.45 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
www.castellum.se
 
Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org. Nr. 556475-5550   | Tel 031-60 74 00

Dokument och filer

Pressmeddelande 190204 (PDF) Castellum Årsredovisning 2018 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden