Gå till huvudinnehåll

2019-01-23 | 08:00 (CET)

Castellums Bokslutskommuniké 2018: 17% tillväxt i förvaltningsresultatet och en föreslagen höjd utdelning för 21:a året i rad om 6,10 kr/aktie

Regulatoriskt

  •  Intäkterna under 2018 uppgick till 5 577 Mkr (5 182 Mkr föregående år).
  •  Förvaltningsresultatet uppgick till 2 952 Mkr (2 530), motsvarande 10,81 kronor (9,26) per aktie - en ökning med 17%.  
  •  Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 5 216 Mkr (4 540) och på derivat till 152 Mkr (247).
  •  Årets resultat efter skatt uppgick till 7 453 Mkr (5 876), motsvarande 27,28 kronor (21,51) per aktie.
  •  Långsiktigt substansvärde uppgick till 176 kr (153) per aktie - en ökning med 15%.
  •  Nettoinvesteringarna uppgick till 2 657 Mkr (5 613) varav 2 455 Mkr (3 595) avsåg förvärv, 2 837 Mkr (2 893) ny-, till- och ombyggnationer och 2 635 Mkr (875) försäljningar. Fastighetsvärdet vid årets utgång uppgick till 89,2 miljarder kronor.
  •  Nettouthyrningen under året uppgick till 161 Mkr (310).
  •  Styrelsen föreslår en utdelning om 6,10 kronor (5,30) per aktie, vilket är en ökning om 15% att utbetalas vid två tillfällen med vardera 3,05 kronor.  

”Jag är väldigt stolt över vårt resultat 2018 – ett av de bästa i Castellums historia. Vi levererar en ökning av förvaltningsresultatet med 17% och utdelningstraditionen fortsätter genom att styrelsen föreslår en höjd utdelning för 21:a året i rad”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör.

Vårt fokus är att skapa långsiktigt aktieägarvärde, både i hög- och lågkonjunktur. Det finns tecken på en något trögare hyresmarknad framöver, men Castellum står väl rustade med vår strategiska portfölj, tydliga fokus på kontor och logistik och fortsatta utveckling av kunderbjudandet”, avslutar Saxborn.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2018

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019 kl. 08.00 (CET). 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr. 556475-5550   | Tel 031-60 74 00

 

Dokument och filer

Webcast () Castellum Bokslutskommuniké 2018 (PDF) Pressmeddelande 190123 (PDF) Presentation (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden