Gå till huvudinnehåll

2020-01-24 | 08:00 (CET)

Castellums Bokslutskommuniké 2019

Regulatoriskt

7% tillväxt i förvaltningsresultatet och en föreslagen höjd utdelning för 22:a året i rad om 6,50 kr/aktie  
  • Intäkterna under 2019 uppgick till 5 821 Mkr (5 577 Mkr föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 146 Mkr (2 952), motsvarande 11,52 kronor (10,81) per aktie - en ökning med 7%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 918 Mkr (5 216) och på derivat till -111 Mkr (152).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 5 650 Mkr (7 453), motsvarande 20,68 kronor (27,28) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 195 kr (176) per aktie - en ökning med 11%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 974 Mkr (2 657) varav 3 350 Mkr (2 455) avsåg förvärv,  2 762 Mkr (2 837) ny-, till- och ombyggnationer och 4 138 Mkr (2 635) försäljningar.
    Fastighetsvärdet vid årets utgång uppgick till 95,2 miljarder kronor.
  • Nettouthyrningen under året uppgick till -24 Mkr (161).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,50 kronor (6,10) per aktie, vilket är en ökning om 7% att utbetalas vid två tillfällen med vardera 3,25 kronor.

"Jag är oerhört stolt över att avsluta både året och decenniet med att konstatera att vi höjer utdelningen för 22:a året i rad och ökar förvaltningsresultatet med 7%. Under de senaste tio åren har Castellum genomgått en enorm förändring vad gäller geografi, segmentsammanfattning och verksamhetsområden. I år har vi dessutom tagit oss in på ett helt nytt område, coworking, genom köpet av United Spaces. Denna satsning innebär att vår verksamhet kommer att få ett allt större tjänste- och serviceinnehåll", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.     

"Jag noterar att vi befinner oss i starka marknader med stabil hyrestillväxt. Vi kommer att kunna utnyttja vår position och styrka för att skapa fortsatt tillväxt och sträva efter att även fortsättningsvis nå vårt tuffa mål om 10% tillväxt i förvaltningsresultatet", avslutar Henrik Saxborn. 

Bilaga: Bokslutskommuniké 2019

Denna information är sådan information som Castellum är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020 kl. 08.00 (CET).

 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 95,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Webcast () Castellums Bokslutskommuniké 2019 (PDF) Pressmeddelande 200124 (PDF) Presentation (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden