Gå till huvudinnehåll

2021-01-08 | 11:00 (CET)

Castellums bokslutskommuniké 2020 presenteras 22 januari 2021 - inbjudan till telefonkonferens

Fredagen den 22 januari 2021, klockan 08.00 (CET) offentliggörs Castellums bokslutskommuniké 2020. Investerare, analytiker och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens klockan 09.00 (CET) samma dag.

I telefonkonferensen presenterar Henrik Saxborn, verkställande direktör och Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, Castellums bokslutskommuniké 2020. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågestund.

Datum:             22 januari 2021

Tid:                   Rapporten publiceras 08:00 (CET)
                          Telefonkonferensen hålls 09:00-10:30 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast
tio minuter innan telefonkonferensen börjar.

SE:                     +46 856642704
UK:                    +44 3333009269
US:                    +1 8332498407
NL:                    +31 207219495

Du kan ta del av presentationen och konferensen via följande webblänk: https://financialhearings.com/event/13046

Bokslutskommuniké 2020 samt presentation kommer att finnas tillgängliga på castellum.se: https://www.castellum.se/investor-relations/download-center/

Castellum AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,3miljoner kvm. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  
En v
ärd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 210108 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden