Gå till huvudinnehåll

2020-07-15 | 08:00 (CEST)

Castellums delårsrapport januari-juni 2020:

Regulatoriskt

Starkt första halvår med tillväxt i förvaltningsresultatet om 9 %
  • Intäkterna för perioden januari-juni 2020 uppgick till 2 999 mkr (2 871 Mkr föregående år)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 689 mkr (1 543), motsvarande 6,18 kronor (5,65) per aktie - en ökning med 9 %.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 418 mkr (1 882) och på derivat till -209 Mkr (-297).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 534 mkr (2 586), motsvarande 5,62 kronor (9,47) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 199 kr (184) per aktie - en ökning med 8 %.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 378 mkr (-186) varav 292 mkr (2 770) avsåg förvärv, 1 205 mkr (1 473) ny-, till- och ombyggnationer och 119 mkr (4 057) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 97 miljarder.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 200 mkr (4).

"Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring hur coronapandemin i slutändan kommer att påverka vår bransch. Det vi kan konstatera idag är att Castellum hittills klarat utmaningen på ett bra sätt. Resultatmässigt har vi knappt sett någon negativ påverkan. Tvärtom ökade förvaltningsresultatet med 9 % för halvåret och vi uppvisar marginella positiva värdejusteringar av total fastighetsportfölj", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB. "Efter vårt starka första halvår vågar jag ödmjukt tro att även 2020 kommer att innebära en ökning av förvaltningsresultatet, och därmed även utdelningen, för 23:e året i följd," säger Saxborn.

Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2020

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Dokument och filer

Webcast () Castellum halvårsrapport jan juni 2020 (PDF) Pressmeddelande Q2 200715 (PDF) Presentation (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden