Gå till huvudinnehåll

2019-04-24 | 08:00 (CEST)

Castellums delårsrapport januari-mars 2019: Stark hyrestillväxt bidrar till 9% ökning av förvaltningsresultatet

Regulatoriskt

  •  Intäkterna för perioden januari-mars 2019 uppgick till 1 433 Mkr (1 352 Mkr föregående år).
  •  Förvaltningsresultatet uppgick till 726 Mkr (665), motsvarande 2,66 kronor (2,43) per aktie – en ökning med 9%.  
  •  Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 689 Mkr (231) och på derivat till -121 Mkr (-7).
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 341 Mkr (765), motsvarande 4,91 kronor (2,80) per aktie.
  •  Långsiktigt substansvärde uppgick till 178 kr (154) per aktie – en ökning med 16%.
  •  Nettoinvesteringarna uppgick till -726 Mkr (502) varav 2 518 Mkr (38) avsåg förvärv, 777 Mkr (696) ny-, till- och ombyggnationer och 4 021 Mkr (232) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 89,2 miljarder kronor.
  •  Nettouthyrningen för perioden uppgick till -7 Mkr (48).

”Förvaltningsresultatet ökade med 9% vilket innebär att vi med befintlig portfölj nästan når vårt mål om 10% även detta kvartal. Nettoförsäljningarna bedöms temporärt påverka tillväxttakten kommande kvartal, men jag bedömer att vi även 2019 kommer skapa aktieägarvärde”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör.

”Vad gäller hyresmarknaden noterade jag redan i förra rapporten vissa svaghetstecken, men jag tror fortfarande på en underliggande styrka i hyresmarknaden, vilket för Castellums del bl.a. märks i vår höjda uthyrningsgrad samt fortsatta hyrestillväxt i jämförbart bestånd om cirka 5%”, säger Saxborn.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2019

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum tilldelades under 2018 flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00 | www.castellum.se

Dokument och filer

Webcast () Castellum delårsrapport januari mars 2019 (PDF) Pressmeddelande 190424 (PDF) Presentation (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden