Gå till huvudinnehåll

2020-04-24 | 08:20 (CEST)

Castellums delårsrapport januari-mars 2020: Stark inledning på året ger ökat förvaltningsresultat med 9% och stabilt utgångsläge i en svår tid

Regulatoriskt

  • Intäkterna för perioden januari-mars 2020 uppgick till 1 476 Mkr (1 433 Mkr föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 794 Mkr (726), motsvarande 2,91 kronor (2,66) per aktie - en ökning med 9%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 Mkr (689) och på derivat till -167 Mkr (-121).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 482 Mkr (1 341), motsvarande 1,76 kronor (4,91) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 193 kr (178) per aktie - en ökning med 8%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 643 Mkr (-726) varav 75 Mkr (2 518) avsåg förvärv, 568 Mkr (777) ny-, till- och ombyggnationer och 0 Mkr (4 021) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 96,3 miljarder kronor.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 99 Mkr (-7).

"Det första kvartalet har varit starkt och uppvisar ett förvaltningsresultat som stiger med 9%, vilket beror på kostnadskontroll, effektivt förvaltningsarbete liksom bidrag från färdigställda projekt samtidigt som pågående coronakris påverkat högst marginellt", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

"Mot bakgrund av coronakrisen är utvecklingen framåt svårbedömd, tidsfaktorn är helt avgörande för hur Castellum kommer att påverkas. Jag är ödmjuk inför att hela vårt samhälle påverkas men är trygg i att våra goda och stabila relationer med såväl våra kunder som finansiärer, samt våra medarbetares kompetens och engagemang, tar oss igenom dessa svåra tider. Extra glädjande är att vi kan fortsätta investera i viktiga stadsutvecklingsprojekt som E.ON:s nya huvudkontor och Domstolsverkets stora projekt i Malmö, och det ligger fler statliga projekt på ritbordet", säger Saxborn.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2020

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08.00 (CET).

 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 96,3 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum rankas som det mest jämställda av 600 börsnoterade europeiska bolag av European Women on Boards 2020. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum guldnivå för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Webcast () Castellum delårsrapport januari mars 2020 (PDF) Pressmeddelande 200424 (PDF) Presentation (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden