Gå till huvudinnehåll

2018-10-17 | 08:00 (CEST)

Castellums delårsrapport januari-september 2018: Rekordstarkt kvartal - 13% tillväxt i förvaltningsresultatet

Regulatoriskt

Intäkterna för perioden januari-september 2018 uppgick till 4 141 Mkr (3 866 Mkr motsvarande period föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till 2 219 Mkr (1 956), motsvarande 8,12 kronor (7,16) per aktie, en ökning med 13%. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 150 Mkr (2 069) och på derivat till 202 Mkr (204). Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 051 Mkr (3 424), motsvarande 18,49 kronor (12,53) per aktie. Långsiktigt substansvärde uppgick till 168 kr (142) per aktie, en ökning med 18%. Nettoinvesteringarna uppgick till 3 009 Mkr (4 560) varav 1 333 Mkr (3 452) avsåg förvärv, 2 123 Mkr (1 980) ny-, till- och ombyggnationer och 447 Mkr (872) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 87,5 miljarder kronor. Nettouthyrningen för perioden uppgick till 157 Mkr (251).

”För Castellums del kan vi summera ett nytt rekordkvartal - förvaltningsresultatet ökade med 13%. Det starka resultatet efter kvartal tre gör att jag nu känner mig ännu mer övertygad om att Castellum under 2018 kommer att kunna leverera i enlighet med det övergripande målet: en ökning av förvaltningsresultatet (och därmed utdelningen) med 10%”, säger Henrik Saxborn, vd. 

”Nya lönsamma projektmöjligheter uppstår genom den fortsatt höga efterfrågan på moderna och hållbara kontorslokaler. Under de närmsta åren kommer Castellum att ta en ledande roll i utvecklingen av Nyhamnen i Malmös innerstad genom byggnationen av ett nytt Domstolsverk samt nytt nordiskt huvudkontor för E.ON. Investeringsbeloppet omfattar sammanlagt 2,3 Mdr kr och är det största i bolagets historia. Detta stärker ytterligare Castellums position som samhällsbyggare i Öresundsområdet”, avslutar Saxborn. 

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2018

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl. 08.00 (CET). 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61
www.castellum.se

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. 
  Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

Dokument och filer

Webcast () Castellum Delårsrapport januari september 2018 (PDF) Pressmeddelande 181017 (PDF) Presentation (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden