Gå till huvudinnehåll

2019-10-18 | 08:00 (CEST)

Castellums delårsrapport januari-september 2019: 7% ökning av förvaltningsresultatet

Regulatoriskt

  • Intäkterna för perioden januari-september 2019 uppgick till 4 343 Mkr (4 141 Mkr motsvarande period föregående år)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 380 Mkr (2 219), motsvarande 8,71 kronor (8,12) per aktie, en ökning med 7%
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 505 Mkr (3 150) och på derivat till - 417 Mkr (202)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 637 Mkr (5 051), motsvarande 13,31 kronor (18,49) per aktie
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 186 kr (168) per aktie, en ökning med 11%
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 741 Mkr (3 009) varav 2 789 Mkr (1 333) avsåg förvärv, 2 061 Mkr (2 123) ny-, till- och ombyggnationer och 4 109 Mkr (447) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 92,7 miljarder kronor
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till - 38 Mkr (157)

"Vi har en tillväxt i förvaltningsresultatet om 7% trots de genomförda försäljningarna i år. Våra marknader är starka och drivs av större efterfrågan än utbud, vilket skapar omförhandlingspotential där vi hittills i år har omförhandlat upp våra hyror med 18%. Det tillsammans med den årliga indexjusteringen har skapat en ökning av portföljens hyresvärde om 5%." säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB. 

"Vi kan också konstatera att bruttouthyrningen ligger kvar på en hög nivå, och den negativa nettouthyrningen ska till viss del ses som en timingeffekt och beror främst på ett fåtal större uppsägningar. Castellums finansiella ställning är dessutom starkare än någonsin, belåningsgraden kvarstår på 44 % och investerarbasen har breddats." säger Saxborn.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2019

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl. 08.00 (CET).

För ytterligare information kontakta:
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 92,7 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.

Dokument och filer

Webcast () Castellum delårsrapport januari september 2019 (PDF) Pressmeddelande 191018 (PDF) Presentation (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden