Gå till huvudinnehåll

2021-04-21 | 08:01 (CEST)

Castellums styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

Regulatoriskt

Styrelsen för Castellum AB (publ) har beslutat att återköpa egna aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 mars 2021.

Syftet med återköpen är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Castellums finansiella ställning är god. Styrelsen gör bedömningen att det finns utrymme för att genomföra återköp av egna aktier och samtidigt möta verksamhetens finansierings- och likviditetsbehov.

Återköp får verkställas vid ett eller flera tillfällen, under perioden från och med den 21 april 2021 fram till nästa årsstämma, av högst så många aktier att bolaget efter varje återköp innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter till ett pris per aktie som ligger inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Initialt avser bolaget att behålla de aktier som kommer att återköpas i syfte att kunna överlåta sådana aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse.

Castellum innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 2 075 494 egna aktier.

 

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Saxborn, VD Castellum AB, +46 706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, +46 706-47 12 61

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 96 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 210421 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden