Gå till huvudinnehåll

2023-01-17 | 23:15 (CET)

Castellums styrelse utser Joacim Sjöberg som tf vd

Regulatoriskt

Joacim Sjoberg LOW
Styrelsen har utsett Joacim Sjöberg som tillförordnad vd för Castellum AB under pågående rekryteringsprocess. Joacim Sjöberg har suttit i Castellums styrelse sedan 2020 och har god kunskap om bolaget och branschen.

”Jag är glad över att Joacim Sjöberg ställt sig till förfogande för detta uppdrag medan rekryteringsprocess av ny vd och koncernchef pågår. Jag och styrelsen känner stor tilltro till att Joacim Sjöberg är rätt person att leda bolaget fram till att en ny vd kan tillträda”, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB.

Joacim Sjöberg tillträder rollen med omedelbar verkan, utöver sitt uppdrag som styrelseledamot. Avgående vd Rutger Arnhult arbetsbefrias därmed under återstoden av sin uppsägningstid.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB, 070- 553 80 48
Joacim Sjöberg, tf verkställande direktör, Castellum AB, 031-60 74 00
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Castellum AB, 070-206 75 62
 


Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Denna information är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-17 23:15 CET.

Dokument och filer

Release (PDF) Joacim Sjoberg LOW (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden