Gå till huvudinnehåll

2022-12-08 | 11:00 (CET)

Extra bolagstämma i Castellum AB (publ)

Regulatoriskt

Castellum AB (publ) höll extra bolagsstämma torsdagen den 8 december 2022. Stämman hölls enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

                                                           

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och utsåg för tiden intill slutet av nästa årsstämma Leiv Synnes till styrelseledamot.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB, 070-553 80 48
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Castellum AB, 070-206 75 62

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden