Gå till huvudinnehåll

2022-03-30 | 18:00 (CEST)

Flaggning avseende Castellums innehav av egna aktier

Regulatoriskt

Castellum hade per den 29 mars 2022 ett totalt innehav av 17 331 000 egna stamaktier, vilket motsvarar 5,01 procent av totalt antal registrerade aktier och 5,01 procent av totalt antal röster. Förvärven av egna aktier har skett i enlighet med beslut på årsstämma den 25 mars 2021.

Det totala antalet aktier i Castellum uppgår till 345 731 968 stamaktier. En stamaktie berättigar till en (1) röst. Totalt antal röster i bolaget uppgår till 345 731 968.

 

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@castellum.se 
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@castellum.se         

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 176 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030.Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Informationen är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-30 18:00 CET.

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden