Gå till huvudinnehåll

2023-03-08 | 08:00 (CET)

Förändring i Castellums finansiella kalender för 2023

Regulatoriskt

Castellum har beslutat att flytta offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2023 till den 26 april 2023.

Castellums uppdaterade finansiella kalender ser ut som följer:

23 mars 2023 - Årsstämma 2023

26 april 2023 - Delårsrapport januari-mars 2023

14 juli 2023 - Halvårsrapport januari-juni 2023

20 oktober 2023 - Delårsrapport januari-september 2023

För ytterligare information vänligen kontakta:

Joacim Sjöberg, tf vd Castellum AB, 0768-53 98 19

Jens Andersson, CFO Castellum AB, 0768-55 67 02

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 181 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Förändring i Castellums finansiella kalender för 2023 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden