Gå till huvudinnehåll

2022-10-11 | 08:00 (CEST)

Förändring i Castellums valberedning

Regulatoriskt

I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Castellum AB:s årsstämma 2023 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

Med anledning av Akelius Residential Property AB:s förvärv av aktier motsvarande 11,57 procent av kapitalet har bolagets ägarkrets förändrats. Mot bakgrund av detta har Patrik Essehorn, utsedd av Corem Property Group, ställt sin plats i valberedningen till förfogande för större aktieägare.

Efter förändringen består valberedningen av följande ledamöter:

  • Ralf Spann, utsedd av Akelius Residential Property AB
  • Patrik Tillman, utsedd av Rutger Arnhult med bolag
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fonder
  • Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Per Berggren, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2023 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Castellum AB kommer att hållas den 23 mars 2023.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelsens ordförande, Castellum AB, 070-553 80 48

 

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 juni 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 185 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden