Gå till huvudinnehåll

2020-12-29 | 08:00 (CET)

Förslag från valberedningen i Castellum

Regulatoriskt

Castellum har informerats om följande förslag från valberedningen

Valberedningen i Castellum föreslår Rutger Arnhult som styrelseordförande i Castellum. Rutger Arnhult har informerat valberedningen om att han kommer att sluta som verkställande direktör i Klövern AB (publ) samt att han kommer lämna styrelsen i Klövern och Corem Property Group AB (publ). Valberedningens fullständiga förslag avseende styrelseval i Castellum kommer vid ett senare tillfälle, inför årsstämman i Castellum. Avsikten är att valberedningen ska lämna ett sådant förslag så snart som möjligt.

Valberedningens förslag avseende styrelseordförande i Castellum framläggs av en majoritet av valberedningens ledamöter. Valberedningsledamöterna Vincent Fokke, representerande Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum, har förklarat att de inte står bakom detta förslag och har reserverat sig emot förslaget.
 

För ytterligare information kontakta:
Patrik Essehorn, ordförande i valberedningen, 0708 82 03 75
 

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2020 kl 08.00 CET.

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om ­4,3miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och bygg­bolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  
En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 201229 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden