Gå till huvudinnehåll

2021-04-21 | 08:00 (CEST)

Hög aktivitet och stabil intjäning

Regulatoriskt

 • Intäkterna för perioden januari–mars 2021 uppgick till 1 502 mkr (1 476 mkr).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 779 mkr (794), motsvarande 2,82 kr (2,91) per aktie – en förändring med –3 %.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 607 mkr (3) och på derivat till 19 mkr
  (–167).
 • Periodens resultat uppgick till 3 840 mkr (482), motsvarande 13,90 kr (1,76) per aktie.
 • Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 220 kr (193) per aktie, en ökning med 14 %.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till -9 014 mkr (643), varav 177 mkr (75) avsåg förvärv,
  688 mkr (568) ny-, till- och ombyggnationer och –9 879 mkr (0) försäljningar.
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 40 mkr (99).
 • I avsikt att bidra till ökat aktieägarvärde har styrelsen efter periodens utgång fattat beslut om återköp av egna aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021.
 

”Vi har inlett året med hög aktivitet i fastighetsportföljen i syfte att renodla och möta kundernas ökade krav inom framförallt lager-och logistiksegmentet. Vår strategi bakom de stora försäljningarna inom logistik har varit att dra nytta av de kraftigt sänkta yielderna, sälja äldre fastigheter för 10 mdkr i två affärer och göra stora värderingsvinster”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör på Castellum AB.

 

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2021

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 08:00 CET.

 

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Saxborn, VD Castellum AB, +46 706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, +46 706-47 12 61

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 96 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Webcast Q1/2021 () Castellum Delårsrapport Q1/2021 (PDF) Pressmeddelande 210421 (PDF) Presentation Q1/2021 (PDF) Fastighetsbestånd Q1/2021 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden